Нагласи на пълнолетното население към резолюцията на Европейския Парламент за България, Ноември 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 10 – 15 ноември 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по смесена методика – стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.