Обществени нагласи към ролята на политическите фактори в борбата с КОВИД-19 в България, Април 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 8 – 9 април 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 800 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.