Общественото мнение за спора между привържениците на опазване на дивата природа и тези на развитието на планинския туризъм в България, Януари, 2019

Данните са от проучване, реализирано в периода 21 – 23 януари 2019 г. Интервюирани са 704 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.