Политически нагласи в България, Март 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 6 – 11 март 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.