Политически нагласи в България, Януари 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 17 – 21 януари 2019 г. Интервюирани са 985 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.