Проучване на общественото мнение относно влиянието на епидемията от КОВИД-19 върху обществените нагласи, Юни 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 29 май – 3 юни 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.