Проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните

Данните са от проучване, представително за населението на страната над 16 г., с квота по пол, възрастова група и местоживеене. Изследването е проведено от СОВА ХАРИС в периода 15.06 – 12.07.2023 г. сред 1503 български граждани на възраст над 16 години по метода на онлайн анкета.