Социални и политически нагласи в България, Август 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 19 – 25 август 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.