Социални и политически нагласи в България, Октомври – Ноември 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 27 октомври – 3 ноември 2020 г. по поръчка на вестник «Труд». Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по смесена методика – стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.