Електорални нагласи в България, Май-Юни 2024

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция СОВА ХАРИС в периода 29 май – 3 юни 2024 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%.
Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.