Политически нагласи в Столична община, Октомври 2023

Данните са от представително за пълнолетното население на Столична община проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 16-20 октомври 2023 г. сред 1000 жители на Столична община по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%.
Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.
Данните на Агенцията може да намерите на www.sovaharris.com и на https://www.facebook.com/sovaharris.

Проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните

Данните са от проучване, представително за населението на страната над 16 г., с квота по пол, възрастова група и местоживеене. Изследването е проведено от СОВА ХАРИС в периода 15.06 – 12.07.2023 г. сред 1503 български граждани на възраст над 16 години по метода на онлайн анкета.

Електорални нагласи в България, Март 2023

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 18-24 март 2023 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%. Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.
Данните на Агенцията може да намерите на www.sovaharris.com и на https://www.facebook.com/sovaharris.

Електорални нагласи в България, Февруари 2023

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 20-27 февруари 2023 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%. Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.
Данните на Агенцията може да намерите на www.sovaharris.com и на https://www.facebook.com/sovaharris.