България в Еврозоната

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 1-8 ноември 2017 г. Интервюирани са 1095 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.