Политически нагласи в България, Май 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 8 – 13 май 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Изследването е финансирано със собствени средства на Агенцията.

Политически нагласи в България, Април 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 16 – 22 април 2019 г. Интервюирани са 995 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Политически нагласи в България, Март 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 6 – 11 март 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Общественото мнение за спора между привържениците на опазване на дивата природа и тези на развитието на планинския туризъм в България, Януари, 2019

Данните са от проучване, реализирано в периода 21 – 23 януари 2019 г. Интервюирани са 704 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Политически нагласи в България, Януари 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 17 – 21 януари 2019 г. Интервюирани са 985 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.