Електорални и политически нагласи в България, Октомври-Ноември 2021

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 27 октомври – 2 ноември 2021 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Стохастична грешка: максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%. Изследването е по поръчка на «ДИР БГ».