Електорални нагласи в България, Септември 2022

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 22-26 септември 2022 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%. Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.