Политически нагласи в България, Април 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 16 – 22 април 2019 г. Интервюирани са 995 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.