Политически нагласи в България, Май 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 8 – 13 май 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Изследването е финансирано със собствени средства на Агенцията.