Политически нагласи в България, Октомври 2016 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 9 – 15 октомври 2016 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Изследването е финансирано със собствени средства на Агенцията.