Политически нагласи в Столична община, Октомври 2023

Данните са от представително за пълнолетното население на Столична община проучване, проведено от СОВА ХАРИС в периода 16-20 октомври 2023 г. сред 1000 жители на Столична община по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,1%.
Изследването е по поръчка на «ПИК БРОУДКАСТИНГ» АД.
Данните на Агенцията може да намерите на www.sovaharris.com и на https://www.facebook.com/sovaharris.