Социални и политически нагласи в България, Юли 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 26 юни – 1 юли 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.