Общественото мнение за идейното и организационно състояние на БСП, Юни 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 2 – 4 юни 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Проучване на общественото мнение относно влиянието на епидемията от КОВИД-19 върху обществените нагласи, Юни 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 29 май – 3 юни 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Обществени нагласи към ролята на политическите фактори в борбата с КОВИД-19 в България, Април 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 8 – 9 април 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 800 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Политически нагласи в България, Май 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 8 – 13 май 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Изследването е финансирано със собствени средства на Агенцията.

Политически нагласи в България, Април 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 16 – 22 април 2019 г. Интервюирани са 995 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Политически нагласи в България, Март 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 6 – 11 март 2019 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Общественото мнение за спора между привържениците на опазване на дивата природа и тези на развитието на планинския туризъм в България, Януари, 2019

Данните са от проучване, реализирано в периода 21 – 23 януари 2019 г. Интервюирани са 704 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Политически нагласи в България, Януари 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 17 – 21 януари 2019 г. Интервюирани са 985 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Трудова миграция, Септември 2018 г.

В периода 01.09-08.09.2018 г. беше проведено проучване, представително за населението на страната на възраст от 18 до 64 г. Възложителят на проучването е фондация „Фридрих Еберт“. Изпълнител на изследването е Агенцията за социални, политически и маркетингови проучвания „СОВА 5“ АД, търговска марка СОВА ХАРИС.

България в Еврозоната

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 1-8 ноември 2017 г. Интервюирани са 1095 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.