Избори за Народно събрание на Република България 04.04.2021

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 97% изпълнение на извадката.  Проучванията са реализирани в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Демографски профил на гласувалите на изборите за НС на РБ на 4 април 2021 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Избори за кметове – балотаж 03.11.2019

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката.  Проучванията са реализирани в деня на балотажа на територията на Столична Община от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Демографски профил на гласувалите на балотажа на изборите за кмет на Столична Община на 3 ноември 2019 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в деня на балотажа от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Избори за общински съветници и за кметове 27.10.2019

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката.  Проучванията са реализирани в изборния ден на територията на Столична Община от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Демографски профил на гласувалите на изборите за кмет и общински съветници в Столична Община на 27 октомври 2019 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Избори за членове на Европейския парламент от Република България 26.05.2019

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката.  Проучванията са реализирани в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Демографски профил на гласувалите на изборите за членове на ЕП от РБ на 26 май 2019.

Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ИА ПИК.

Избори за Народно събрание на Република България 26.03.2017

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 99% изпълнение на извадката. 
Проучванията са реализирани в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Демографски профил на гласувалите на изборите за НС на РБ на 26 март 2017 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Избори за Президент и вицепрезидент на Република България – балотаж 13.11.2016

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 100% изпълнение на извадката. 

Проучванията са реализирани от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Демографски профил на гласувалите на балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на РБ на 13 ноември 2016 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg)

Избори за Президент и вицепрезидент на Република България 06.11.2016

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 99% изпълнение на извадката. 

Проучванията са реализирани от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Демографски профил на гласувалите на изборите за президент и вицепрезидент на РБ на 6 ноември 2016 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg)