Избори за Народно събрание на Република България 26.03.2017

Окончателни резултати от екзит пол проучването и от паралелното преброяване при 99% изпълнение на извадката. 
Проучванията са реализирани в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).

Демографски профил на гласувалите на изборите за НС на РБ на 26 март 2017 г.
Данни на базата на екзит пол проучване, реализирано в изборния ден от СОВА ХАРИС по поръчка на ПИК ТВ (www.piktv.bg).