Проучване на общественото мнение по теми, свързани със защита на животните

Данните са от проучване, проведено в периода 19 – 24 април 2021 г. сред 800 души над 18 г. Изследването е реализирано на базата на случайна извадка от телефонни номера по метода на стандартизирано телефонно интервю сред пълнолетното население на страната, с квота по пол и възраст.

Социални и политически нагласи в България, Март 2021 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 11 – 16 март 2021 г. по поръчка на вестник «Труд». Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизирано face-to-face интервю в дома на респондента.

Социални и политически нагласи в България, Януари 2021 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 26 – 31 януари 2021 г. по поръчка на вестник «Труд». Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизирано face-to-face интервю в дома на респондента.

Нагласи на пълнолетното население към резолюцията на Европейския Парламент за България, Ноември 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 10 – 15 ноември 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по смесена методика – стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.

Социални и политически нагласи в България, Октомври – Ноември 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 27 октомври – 3 ноември 2020 г. по поръчка на вестник «Труд». Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по смесена методика – стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента, и телефонно интервю.

Социални и политически нагласи в България, Август 2020 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 19 – 25 август 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Общественото мнение за идейното и организационно състояние на БСП, Юни 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 2 – 4 юни 2020 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Проучване на общественото мнение относно влиянието на епидемията от КОВИД-19 върху обществените нагласи, Юни 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 29 май – 3 юни 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.

Обществени нагласи към ролята на политическите фактори в борбата с КОВИД-19 в България, Април 2020 г.

Данните са от експресно проучване, реализирано в периода 8 – 9 април 2020 г. по поръчка на ИА ПИК. Интервюирани са 800 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното телефонно интервю.