Политически нагласи в България, Януари 2019 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 17 – 21 януари 2019 г. Интервюирани са 985 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Трудова миграция, Септември 2018 г.

В периода 01.09-08.09.2018 г. беше проведено проучване, представително за населението на страната на възраст от 18 до 64 г. Възложителят на проучването е фондация „Фридрих Еберт“. Изпълнител на изследването е Агенцията за социални, политически и маркетингови проучвания „СОВА 5“ АД, търговска марка СОВА ХАРИС.

България в Еврозоната

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 1-8 ноември 2017 г. Интервюирани са 1095 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Политически нагласи в България, Октомври 2016 г.

Данните са от представително за пълнолетното население на България проучване, реализирано в периода 9 – 15 октомври 2016 г. Интервюирани са 1000 души над 18-годишна възраст по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента.

Изследването е финансирано със собствени средства на Агенцията.